Huurvoorwaarden

Juseu - vakantie & retreat

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN

1. Algemeen
Door te reserveren verklaart de huurder akkoord te gaan met deze huurvoorwaarden.

2. Betaling en betalingstermijnen
Een aanbetaling van 50% van de huurprijs wordt binnen 8 dagen na de boeking voldaan.
De overige helft van de huurprijs en de waarborgsom worden bij het betrekken van het vakantiehuis ter plaatse betaald. Servicekosten (gas, schoonmaak) worden ter plaatse vóór vertrek voldaan.

3. Waarborgsom
De waarborgsom betreft een bedrag van 300 euro dat vóór het betrekken van het huis betaald wordt als zekerstelling van mogelijke schade en andere bijkomende servicekosten. Aan het einde van het verblijf worden genoemde kosten verrekend met de betaalde waarborgsom.

4. Reservering en betalingsbewijs
Nadat de aanbetaling is ontvangen, wordt een betalingsbewijs aan de huurder toegezonden. Met het betalingsbewijs ontvangt u een routebeschrijving, de exacte lokatie van het vakantiehuis, de aankomst- en vertrekdatum, en tevens de naam en het adres van de huisbeheerder, die de sleutel zal overhandigen.

5. Aankomst- en vertrektijden
Voor Casa Arriba, Casa del Maestro, La Cabaña en de Olivar Cottage loopt de huurweek van zaterdag tot zaterdag.
Voor Casa Milan loopt de huurweek van zondag tot zondag.
De aankomst is tussen 16.00 en 24.00 uur en de vertrektijd vóór 10.00 uur. Indien hiervan wordt afgeweken, moet u de verhuurder tijdig informeren.

6. Maximaal aantal personen
Het maximaal aantal overeengekomen personen dat in het vakantiehuis overnacht mag niet overschreden worden, tenzij overeengekomen met verhuurder of beheerder.

7. Annulering door de huurder
Annuleringen dienen per aangetekend schrijven aan de verhuurder te worden bevestigd onder bijvoeging van de reservering. Direct na ontvangst van de schriftelijke annulering zendt de verhuurder een annuleringsbevestiging. Bij annulering tot vier weken voor de ingangsdatum van de huur wordt de aanbetaling van de huur in rekening gebracht. Bij annulering vanaf de vierde week voor de ingangsdatum van de huur, brengen wij de huurder 100% van de huursom in rekening. We raden aan een annuleringsverzekering af te sluiten.

8. Annulering door de verhuurder
De verhuurder behoudt zich het recht voor de huurovereenkomst zonder kosten te ontbinden indien de huurvoorwaarden niet worden nagekomen.
Bij overmacht (bijvoorbeeld brand, natuurrampen etc.) kan de verhuurder zonder schadevergoeding de huurovereenkomst annuleren.

9. Aansprakelijkheid
Tijdens het verblijf in het vakantiehuis is de huurder volledig aansprakelijk voor huis, inrichting en andere toebehoren. Eventuele schade veroorzaakt door (nalatigheid van) de huurder tijdens het verblijf zal de huurder in rekening worden gebracht. Bij ongelukken of persoonlijk letsel in en om het huurhuis of bij vermissing van geld of goederen is de verhuurder niet aansprakelijk te stellen.